Break Dance

Inne strony warte obejrzenia: http://rocktone.pl/p/13/853/strymon-bluesky-reverb-efekty-podlogowe.html

Break DanceBreak dance jest rodzajem nowoczesnego tańca, który przede wszystkim wymaga od tancerzy doskonałej kondycji fizycznej, a także poczucia rytmu. Tancerz, który wykonuje ten rodzaj tańca nazywany jest b-boy, natomiast tancerka nazywana jest b-girl. Pierwsi wykonawcy tego stylu tańczyli do muzyki nazywanej „break beat”, dlatego też taniec nazywany jest „Break dance”. Taniec ten wywodzi się z Nowego Jorku, z dzielnicy w Bronksie i powstał w 1969 roku. Taniec charakteryzuje się tym, iż wykonuje się w nim akrobatyczne ewolucje, które są połączone z tańcem, który wyróżnia się sporym poczuciem rytmu. Taniec ten można wykonywać przy takiej muzyce jak : rap, break beat, elektro bądź funk. W tańcu tym ustalone są elementy, bez których nie można by mówić o break dance. Jednym z tych elementów jest „top rock”. Polega on na tak zwanej mowie ciała, która polega na żywych krokach połączonych z gestykulacją rąk. W tym elemencie pomimo sporego poczucia rytmu tancerze muszą umieć improwizować. Kolejnym elementem są „Power moves”, czyli rotacyjne figury. Jest to zarazem najciekawsza i zarazem najtrudniejsza część tego tańca. Ta część charakteryzuje się tym, iż wykonywane są w niej figury akrobatyczne wymagające siły, gibkości, poczucia ciała, kondycji oraz poczucia samo asekuracji. Innym elementem jest „freeze” – pozycja, w której tancerze muszą na chwilę zastygnąć. „Footwork” natomiast to sekwencje kroków tanecznych, który wykonywane się z przysiadu podpartego i nie tylko. Tutaj liczą się płynne oraz dynamiczne ruchy.

Warto również przeczytać:

Teatrologia
Teatrologia to nauka, która zajmuje się badaniem i poszerzaniem wiedzy o teatrze szeroko pojętym. Kierunek ten jest możliwy do studiowania w Polsce w szkołach filmowych lub teatralnych i na niektórych uczelniach, które pozwalają go skończyć jako kierunek studiów podyplomowych po ukończeniu filologii polskiej. Głównymi zadaniami teatrologa jest obserwowanie teatru, jego obiektywna ocena oraz analiz...

Literatura w romantyzmie
Romantyzm jest jedną z epok, która ma szczególne znaczenie w literaturze. W tym okresie ukształtowały się nowe normy oraz poglądy na świat. W tym okresie literatura przede wszystkim stawiała na indywidualność jednostek, która występowała w imieniu szerszej grupy. Bardzo często poeci kreowali siebie na wieszczy, proroków oraz geniuszy. W romantyzmie powstał typ bohatera romantycznego. Ten rodzaj c...

The Scorpions
The Scorpions jest jednym z najsłynniejszych niemieckich zespołów rockowych na świecie. Jego założycielem był Rudolf Schenker i krótko przed nagraniem pierwszego studyjnego albumu zespołu dołączył wokalista Klaus Meine i do dziś oby dwaj stanowią „trzon” zespołu. Ich pierwsza płyta została wydana w 1972 i nosiła nazwę „Lonesome Crow”, po wydaniu tej płyty i trasie koncertow...

Jego rozwój
Renesans osiągnął swój pełny rozkwit na początku XVI wieku kiedy to Michał Anioł, Rafael oraz architekt Bramante zaczęli działać w Rzymie. Pod koniec wieku XVI artyści zaczęli odchodzić od klasycznych wzorców renesansowych, a styl sztuki stał się bardziej ekspresyjny, energiczny. Rubens i Velasquez malowali, chętniej niż herosów, zwykłych ludzi. W Holandii Vermeer przedstawiał z perfekcyjna dokład...

Poezja w baroku
Poezja jest jednym z gatunków sztuki pięknej. Była ona obecna również w baroku i w tej epoce posiadała silną pozycję. Związana z nią była teoria arystotelesowska, która głosiła, iż każdy człowiek posiada w sobie zdolność do tworzenia sztuki, w tym również poezji. Zatem w baroku istniało przekonanie, iż każdy człowiek posiada w swojej naturze zdolność do tworzenia. W baroku powstało również przek...