Color Field Painting

Inne strony warte obejrzenia: W pokoju dziecięcym warto nakleić Fototapety dla dzieci. Maluchy będą ucieszone

Color Field PaintingColor Field Painting (polski: malarstwo barwnych płaszczyzn) to jedna z głównych tendencji malarstwa amerykańskiego, która rozpoczęła swój rozwój tuż po II Wojnie światowej, która powstała w ramach ekspresjonizmu abstrakcyjnego (była także zwana szkołą nowojorską). Jest to obok action painting główna tendencja malarstwa amerykańskiego. Color Field Painting został wyodrębniony przez Clementa Greenberga – krytyka sztuki, w 1955 roku i to dzięki niemu powstała nazwa tego kierunku sztuki. Głównymi przedstawicielami tego nurtu malarskiego byli Mark Rothko, Barnett Newman i Clyfford Still. Głównym założeniem Color Field Painting było odszukanie odpowiedzi na pytanie, jaki potencjał ekspresji posiada kolor i jak można stworzyć złudzenie ruchu i masy. Kolor w tym kierunku malarstwa jest najważniejszym elementem, a ideą jest przekazywanie emocjonalnego oddziaływania obrazu. Samo tworzenie jest tak ściśle kontrolowane i podporządkowywane wyzwalaniu w widzach podstawowych przeżyć, jakie mogą doznać. Wyeliminowano przedstawianie natury w dziełach Color Field Painting, aby uzyskać formę sublimacji i nieskończoności. Odrzucano tradycję oraz powiązanie z jakimkolwiek nurtem sztuki. Głównie odrzuca się tradycję, która prowadzi do przewidywania rozwiązań. Jednak samo zerwanie z tradycją europejską było tylko deklarowane, ponieważ u podstaw tego nurtu sztuki można zauważyć abstrakcję geometryczną Pieta Mondriana, płaszczyzny barwne Paula Serusiera oraz eksperymenty barwne Henri Matisse’a.

Warto również przeczytać:

„You Can Dance – Po Prostu Tańcz”
Program rozrywkowy pod tytułem „You Can Dance – Po Prostu Tańcz” jest emitowany w stacji TVN od piątego września 2007 do trzeciego czerwca 2009. Do tej pory stacja TVN stworzyła 4 edycje programu. Program ten powstał na wzór amerykańskiego programu o tym samym charakterze. Wśród tysięcy kandydatów, którzy zgłaszają się na castingi w różnych miastach Polski wyłaniany jest tylko je...

Blues
Blues jest gatunkiem muzycznym, który wywodzi się ze śpiewów amerykańskich murzynów , którzy mieszkali na południu Stanów zjednoczonych. Blues jest angielskim słowem i oznacza „smutek”, „rozpacz”. W tym stylu można doszukać się elementów muzyki folk. Jeśli natomiast chodzi o tematykę utworów tego stylu, dotyczą one przede wszystkim relacji związanych między kobietą, a mężcz...

Jorge Luis Borges
Jorge Luis Borges urodził się w Buenos Aires w 1899 roku gdzie również zmarł w 1986 roku. W rok wybuch pierwszej wojny światowej Jorge Borges wyjechał wraz z rodziną do Europy gdzie się uczył i zdobył maturę. W 1921 roku wrócił do Argentyny. Na życie Borgesa wielki wpływ miała jego matka. Pisarz większość życia spędził w bibliotece gdzie pracował w Buenos Aires. Kiedy Borges został dyrektorem arge...

Funkcje jakie pełni
Sztuka pełni funkcję w każdej dziedzinie życia: Komunikacyjna – każdy obraz lub muzyka ma jakiś przekaz od autora, który próbuje porozumieć się z odbiorcą Etyczna – służy nauce, wychowaniu, przedstawia wzorce zachowania Estetyczna – wywołuje przeżycia estetyczne, np.piękno Metafizyczna (religijna) – jako tematyka dzieł służą Bóg, mitologia grecka, pobudza uczucia, przyk...

Wielki hit
- „Hello” – słysząc ten tytuł, większość albo go nie zna, albo myśli o Lionelu Richie. Kawałek o takim tytule wyszedł jednak także ze stajni Oasis. Wyjątkową „fajność” zawdzięcza ciekawemu efektowi gitary Noela i żywym, bo szybkim, rytmem. Cała lista: 1. Hello – 3:21 2. Roll With It – 3:59 3. Wonderwall – 4:18 4. Don\'t Look Back in Anger –...