Dramat romantyczny

Inne strony warte obejrzenia: Teatr Katowice - Teatr Żelazny

Dramat romantycznyObecnie można wyróżnić kilka rodzajów dramatów, które się wykształciły na przestrzeni lat. Do jednego z najważniejszych rodzajów dramatu zalicza się dramat romantyczny, który wykształcił się właśnie w romantyzmie. Dramaty te nawiązywały do dzieł Williama Szekspira oraz innych autorów tworzących w tamtych czasach. Do największych przedstawicieli tego dramatu zalicza się w Polsce Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego. Natomiast na świecie do najważniejszych autorów dramatu romantycznego można zaliczyć Alfreda de Musset, czy też Victora Hugo. Jeśli chodzi o kompozycję dramatu romantycznego, jest ona luźniejsza od pozostałych rodzajów dramatu. Co więcej, utwory dramatu romantycznego nie podlegały klasycystycznym zasadom. Do tych zasad można by zaliczyć zasadę trzech jedności, zasadę pięciu aktów. Epizody dramatu były ze sobą w większej mierze niezależne. Dramat romantyczny można zaliczyć do gatunku mieszanego, ponieważ sceny o różnych charakterach przeplatały się. Co jest również charakterystyczne dla dramatu romantycznego to fakt, iż artyści łączyli ze sobą wykluczające się estetyczne kategorie, takie jak : komizm i tragizm, realizm i fantastyka, patos czy groteska. Ponadto łączono również wiele technik dramaturgicznych. Dzięki tym wszystkim zabiegom dramat romantyczny stał się typowym dramatem niescenicznym. Poza tym dramatem można wymienić jeszcze inny rodzaje dramatów – na przykład dramat satyrowy, dramat symboliczny, dramat historyczny, dramat szekspirowski, a także dramat współczesny.

Warto również przeczytać:

Dziedziny sztuki
Dziedzina sztuki to nic innego jak swoistego rodzaju aktywność, w której artysta przekazuje swoje emocje czy poglądy zawierające w sobie funkcje sztuki. Przykładową dziedziną sztuki może być film, który spełnia równocześnie również funkcję rozrywki dla odbiorcy. To idealne połączenie sztuki z rozrywką. Inna dziedziną sztuki jest kabaret, w którym artyści przedstawiają swoją sztukę w formie żartu p...

Święta Anna Samotrzeć
Święta Anna Samotrzecia jest jednym z wybitniejszych dzieł wykonanych przez jednego z najbardziej znanych i cenionych ludzi epoki renesansu, nazywanego także mistrzem – Leonarda Da Vinci. Dzieło datuje się na lata 1506-1513. Dzieło zostało namalowane techniką olejną. Podkładem do dzieła jest deska. Dzieło ma wymiary 168cm x 112cm. Powszechnie wiadomo, że wiele dzieł było zamawianych u Leonar...

Józef Chełmoński
Urodził się 7 listopada 1849 roku. Mistrz pejzażu realistycznego i scen rodzajowych. W młodości uczył się w warszawskiej Klasie Rysunkowej, studiował także w Akademii monachijskiej. Malarstwo zostało jego pasją w dużej mierze przez matkę, która była osobą wysokiej kultury, miłującą sztukę. Artysta tworzył obrazy, które przedstawiały polskie krajobrazy w różnych porach roku i warunkach atmosferyczn...

Anna Achmatowa
Twórczość Anny Achmatowej tak jak i wspomnianego już Aleksandra Sołżenicyna związana jest z politycznymi wstrząsami w Rosji. Były mąż Anny został rozstrzelany przez władze jako kontrrewolucjonista a Annie wydano zakaz wydawania drukiem swoich utworów. Anna zabiegała o zwolnienie z więzienia jej syna aresztowanego w 1949 pisząc list do Stalina. Pomimo tego i tego że pisała wiernopoddańcze wiersz...

Da Vinci
Żyjący na przełomie XV i XVI wieku włoski malarz i architekt. Był teoretykiem sztuki i wynalazcą, a także badaczem przyrody i filozofem, Stał się jednym z największych artystów renesansu. Stworzył wiele obrazów i fresek. Zasłynął z portretów o harmonijnej kompozycji i proporcjach oraz łagodnym światłocieniu. Maszyna latająca, bomba, czołg, łódź podwodna i zegar z kurantem to tylko niektóre z jego ...