Hiperrealizm

Inne strony warte obejrzenia: odbitki Do restauracji smove

HiperrealizmHiperrealizm, często także nazywany superrealizmem lub fotorealizmem, jest kierunkiem w malarstwie XX wieku, który rozwinął się w celu przedstawienia rzeczywistości z jak najdokładniejsza precyzją. Terminem hiperrealizmu po raz pierwszy użył Daniel Abadie, który użył go w odniesieniu do amerykańskich malarzy, którzy przenosili fotografie na płótna. Hiperrealizm jako nurt, narodził się w 1965 roku w Stanach Zjednoczonych i jego największym momentem triumfu była wystawa sztuki „Documenta” w Kassel w Niemczech w 1972 roku, wśród wystawionych prac podczas tej wystawy, największym uznaniem cieszyły się hiperrealistyczne obrazy. Jednak po kilku latach zainteresowanie hiperrealizmem uległo osłabieniu. Malarze hiperrealizmu korzystają głownie z założeń popartu, gloryfikując rzeczywistość, bez jakichkolwiek dodatków. Najczęstsze tematy obrazów to wystawy sklepowe, samochody i wszystko inne, co istnieje i można to przemalować na płótno. Wielu artystów hiperrealizmu używa techniki epidiaskopu, najpierw wykonując zdjęcie i rzutując za pomocą epidiaskopu na płótno swój obraz i przemalowując je. Do takiego typu sztuki potrzebne jest mistrzowskie opanowanie pędzla, chociaż hiperrealiści są często oskarżani o „mechaniczną pracę”. J. Ch. Amman, słynny krytyk i teoretyk sztuki, wyróżnił 6 kryteriów hiperrealizmu: prawie zawsze jest wzór w postaci zdjęcia lub diapozytywu; tradycyjna kompozycję zastąpiono wzorem fotograficznym; odrzucono indywidualizm warsztatu twórczego; przedmioty ukazane precyzyjnie; tematem jest życie codzienne i otoczenie; fotografia to nie jest środek pomocniczy, ale świadomie wybrany środek pomocniczy.

Warto również przeczytać:

Coś o operze
Opera jest wyjątkową dziedziną sztuki. Dlatego też nazwa „Opera” została wzięta z języka włoskiego i oznacza „dzieło”. Jak łatwo można się domyślić opera powstała we Włoszech, wczesne początki miała we Florencji, w epoce baroku. Opera posiada bardzo wiele wewnętrznych podziałów, dla przykładu: opera balladowa, opera semiseria (tak zwana opera pół poważna), opera komiczna cz...

Różnice między fantasy a Sc-Fi
Zarówno fantasy jak i science – fiction to literatury obecnie uważane za młodzieżowe. Wielu ludzi twierdzi, że dorośli nie powinni zajmować się „pierdołami” i nie powinni zbytnio zagłębiać się w tego typu literaturę. To jest właśnie to co łączy oba gatunki literackie, to odbiorcy, którzy wiernie stoją przy swoim ulubionym gatunku, lub też nawet można powiedzieć nurcie literackim....

Sztuka akadyjska
Podobnie jak w sztuce sumeryjskiej, sztuka akadyjska składa się głównie z rzeźb i płaskorzeźb, choć uwagę przykuwają także świątynie budowane w tamtym okresie. W odróżnieniu od sztuki sumeryjskiej sztuka akadyjska cechuje się zaprzestaniem w pewnym stopniu wykorzystywania układu prasowego w płaskorzeźbach. Przykładem może być Stela Naramsina (znajdująca się obecnie w paryskim Luwrze). Dzieło to pr...

Agatha Christie
Agatha Christie to kolejna pisarka początku dwudziestego wieku. Urodziła się w 1890 roku w Torquay. Pisarka podczas swojego długiego życia wiele podróżowała w szczególności po krajach bliskiego wschodu. Podczas pierwszej wojny pracowała w Ochotnicznym Komitecie Pomocy. W 1914 roku wyszła za mąż za swojego pierwszego męża z którym późnej się rozwiodła i w 1930 roku poślubiła archeologa z którym nas...

Opera
Opera jest scenicznym dziełem muzycznym, w którym występują elementy wokalne oraz instrumentalne. Słowo opera, pochodzi od włoskiego wyrazu „dzieło”. W operze występuję libretto, czyli współdziałanie muzyki wraz z akcją całego dramatu, muzyka dodaje klimatu w całej sztuce, działa dokładnie tak samo jak w filmie. Opera powstała w okresie renesansu z maskarad karnawałowych, które potem p...