Ilja Jefimowicz Repin

Inne strony warte obejrzenia: http://www.wysokiezyski.pl/

Ilja Jefimowicz RepinWybitny, rosyjski malarz, który urodził się 5 sierpnia 1844 roku. Lekcje malarstwa Repin zaczynał u lokalnego nauczyciela. Następnie Repin wyjeżdża do St. Petersburga, gdzie zaczyna naukę w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Był także profesorem petersburskiej Akademii. Niektóre tytuły jego słynnych obrazów to: Aresztowanie agitatora, Burłacy na Wołdze, Procesja w guberni kurskiej. Dzieła Repina charakteryzowały realistyczną formę, wyczucie barwy, światła, jednak nie malował on w kierunku impresjonizmu. Ukazywały one różne nastroje ludzi, a Repin zawsze malował ludzi prostych i zwyczajnych, takich, za jakiego sam się uważał. Często na obrazach umieszczał folklor ukraiński jak i rosyjski. Tworzył on też kompozycje historyczne i obrazy o zabarwieniu politycznym. Malarz chciał poprzez swoje prace przekazać swój sprzeciw dotyczący sytuacji najuboższych ludzi w carskiej Rosji, nie dostających żadnej pomocy od tych zamożnych. Ilia Repin zmarł 29 września 1930 roku w Kuokkala. Jego twórczość znana jest każdemu rosyjskiemu obywatelowi. Nie tylko mowa tu o ludziach dorosłych czy też znawcach sztuki. Swego czasu z jego dzieł każdy był dokładnie przepytywany w szkołach czy to podstawowych czy to średnich w całej Rosji. Tak naprawdę cokolwiek by nie powiedzieć o Repinie, cokolwiek złego, trzeba to zrobić poza terytorium Rosji, gdzie jest człowiek niemalże czczony. Wynika to z faktu, że był wybitnym twórcom ale i patriotom, który dla swego kraju gotowy był rzucić wszystko i niejednokrotnie o tym przekonywał.

Warto również przeczytać:

Bollywood
Nazwą „Bollywood” określa się indyjską kinematografię, która wykształciła się w latach siedemdziesiątych. Ośrodek indyjskiej produkcji filmów znajduje się w Bombaju. Sama nazwa zaś „Bollywood” jest nazwą umowną i posiada kilka znaczeń. Filmy wyprodukowane w Bombaju niestety nie są popularne na świecie, a wynika to z różnic kulturowych jakie wykształcają się pomiędzy specy...

Nowela
Nowela jest gatunkiem literackim, który cechuje się tym, iż jest niewielkich rozmiarów. Ponadto jest pisany prozą i charakterystyczne dla tego gatunku jest to, iż akcja jest mocno zarysowana, która zmierza do rozwinięcia oraz do punktu kulminacyjnego. Na końcu noweli zawsze jest umieszczona puenta. Ponadto, nowela jest zazwyczaj jednowątkowym gatunkiem i nie zawiera w sobie innych, pobocznych epiz...

Dramat romantyczny
Obecnie można wyróżnić kilka rodzajów dramatów, które się wykształciły na przestrzeni lat. Do jednego z najważniejszych rodzajów dramatu zalicza się dramat romantyczny, który wykształcił się właśnie w romantyzmie. Dramaty te nawiązywały do dzieł Williama Szekspira oraz innych autorów tworzących w tamtych czasach. Do największych przedstawicieli tego dramatu zalicza się w Polsce Juliusza Słowackieg...

Le théâtre
W starożytnej Grecji wystawiano sztuki już 2500 lat temu. Wczesne dramaty miały często charakter religijny i grano je w świątyniach. Średniowieczne misteria opowiadały w barwny i udramatyzowany sposób historie biblijne. W Anglii i Hiszpanii pierwsze prawdziwe teatry wzniesiono w czasach Williama Szekspira, autora tak słynnych sztuk jak „Hamlet” czy „Romeo i Julia”. Teatry t...

Operetka (wł. operetta)
Operetka to sceniczny utwór muzyczny, w którym zawarte są dialogi mówione. Operetka jest bardzo zbliżona do opery, jednak główną różnicą jest muzyka, która w porównaniu do opery jest lżejsza, bardziej melodyjna oraz zawiera komediową akcję. Jej największy rozwój rozpoczął się w XIX wieku w Paryżu i Wiedniu, z tych dwóch miast rozwinęły się dwa główne typy operetek: paryska oraz wiedeńska. Operetka...