Literatura w Młodej Polsce

Inne strony warte obejrzenia: szkoła tańca gorzów szambo ekologiczne warszawa

Literatura w Młodej PolsceMłoda Polska – to epoka polskiej literatury, której ramy czasowe rozpoczynają się w roku 1891, a zamykają w roku 1918. Za wydarzenie rozpoczynające ten okres uważa się debiut trzech poetów. Jednak nie można do końca nazwać ten rok za rozpoczęcie nowej epoki, ponieważ wciąż były dzieła utrzymane w konwencji pozytywistycznej. Jednak polscy artyści zaczęli stopniowo porzucać pozytywistyczne poglądy i rozpoczęli nawiązywać swoją sztukę do tradycji romantycznej. Większe znaczenie zaczęły nabierać uczucia niż rozum oraz przypisywano artystom ważną rolę w społeczeństwie. Poza tym, w tym okresie ukazały się nowe prądy artystyczne, takie jak ekspresjonizm, modernizm, dekadentyzm, symbolizm, impresjonizm, katastrofizm, czy też neoromantyzm. W poezji, głównymi przedstawicielami epoki był Kazimierz Przerwa – Tetmajer oraz Jan Kasprowicz. W wierszach Tetmajera obecny jest erotyczny nastrój, zaś co jest charakterystyczne dla utworów Kasprowicza to utrzymanie utworów w naturalistycznym nastroju. Do innych wybitnych poetów zalicza się Leopolda Staffa, Stanisława Wyspiańskiego, Bolesława Leśmiana, czy też Zofię Nałkowską. Stanisław Wyspiański był także wybitnym dramaturgiem w Młodej Polsce. Ponadto w Młodej Polsce powstały dwie ważne filozofie. Pierwsza z nich wprowadził Artur Schopenhauer. Twierdził on, iż wszystko prowadzi człowieka do cierpienia i aby uniknąć ten stan może on wprowadzać się w stan nirwany, pomagać biednym bądź zająć się tworzeniem sztuki. Natomiast druga filozofia – Nietzschego – głosiła, że Bóg umarł i pochwalała siłę oraz dzieliła ludzi na nadludzi i podludzi.

Warto również przeczytać:

Taniec śmierci
Taniec śmierci inaczej nazywany „danse macabre” odgrywał poważną rolę w kulturach pogańskich, w średniowieczu, a także we wczesnym baroku. Był to taniec, który miał charakter kulturowy i był swojego rodzaju obrzędem. W kulturze pogańskiej taniec śmierci był wykonywany podczas pogrzebowych uroczystości, ale także był związany z kultem odrodzenia oraz płodności. W tych czasach taniec t...

Definitely Maybe
Pierwszą płytą, wydaną w 1994r. była płyta o tytule Definitely Maybe. Zawiera 11 utworów. Wszystkie łącznie trwają 56 minut i 11 sekund. Większość piosenek ma charakter typowo brit-popowy. Dominuje ostra, gitarowa ściana dźwięku. Wokal Liama jest świetny. Śpiewa tutaj 12 piosenek - wszystkie, w których słyszymy mocne brzmiene gitar Noela i wówczas Paula Arthursa. Nic dziwnego, zawsze uznawano, że ...

La Bella Princepsa
La Bella Principessa jest to kolejny obraz genialnego człowieka renesansu – Leonarda Da Vinci. Obraz jest datowany na rok 1495. Obraz został namalowany przy pomocy ołówka i tuszu na cienkim pergaminie z cielęcej skóry. Jest to wyjątkowo mały obraz, jego wymiary wynoszą zaledwie 33cm x 24cm. Na obrazie widnieje postać kobiety, jest widoczny jej profil. Z początku dzieło uznawane było za obraz...

Le théâtre
W starożytnej Grecji wystawiano sztuki już 2500 lat temu. Wczesne dramaty miały często charakter religijny i grano je w świątyniach. Średniowieczne misteria opowiadały w barwny i udramatyzowany sposób historie biblijne. W Anglii i Hiszpanii pierwsze prawdziwe teatry wzniesiono w czasach Williama Szekspira, autora tak słynnych sztuk jak „Hamlet” czy „Romeo i Julia”. Teatry t...

Sztuka średniowieczna
Sztuka w średniowieczu była swoistego rodzaju spełnieniem wyobrażeń religijnych. Malarstwo nie przedstawiało świata takim jakim jest, lecz używało treści symbolicznych do przekazania treści wiary. Bardzo powszechne były obrazy przedstawiające świętych lub wydarzenia z biblii. Popularne było także malarstwo naścienne. Rozwijało się ono w dwóch stylach: gotyckim oraz romańskim. Rzeźba w średniowiecz...