Literatura w pozytywizmie

Inne strony warte obejrzenia: kohl do oczu

Literatura w pozytywizmiePozytywizm jest szczególną epoką, która wniosła wyraźne zmiany w literaturze. Dzięki pojawieniu się nowych ideologii, zaczęły zmieniać się poglądy ludzi, a także sama sztuka. Ludzie zaczęli odrzucać mesjanizm, gdy powstanie okazało się klęską. Ludzie zaczęli działać w konspiracji, chcieli zwiększyć siłę Polski zarówno od strony gospodarczej, jak i ekonomicznej. Zadaniem artystów było wlewanie w Polaków nadzieję oraz motywację do walki. Dlatego też bardzo często w literaturze pozytywizmu można dostrzec takie ideologie jak : scjentyzm, naturalizm, utylitaryzm, pracę u podstaw, emancypację kobiet, praktycyzm, agnostycyzm. Scjentyzm zakładał, iż ludzie powinni opierać się na nauce, bo tylko ona prowadzi ludzi do pełnego poznania świata oraz pozwala zdobyć bagaż doświadczenia. Natomiast agnostycyzm głosił, iż są na świecie rzeczy, których ludzki umysł nie potrafi zrozumieć i nimi człowiek nie powinien się zajmować. Z kolei utylitaryzm zakłada, iż człowieka ocenia się po tym, jaką pracę wkłada w rozwój państwa. Podobnym zagadnieniem jest praca u podstaw – chciano, aby ludzie pochodzący z marginesu społeczeństwa uzyskiwali pomoc od ludzi z wyższych sfer. Natomiast organicyzm porównywał państwo do wielkiego organizmu, a ludzi do pojedynczych narządów. Co za tym idzie, wierzono, iż żeby państwo mogło istnieć, potrzebna była zgrana praca społeczeństwa. W utworach literackich również pojawiał się naturalizm oraz realizm. Te dwa pojęcia dokładnie opisywały to, co się działo w polskim społeczeństwie. Często w utworach pojawiały się opisy pełne brzydoty.

Warto również przeczytać:

Kabaret sztuka?
Zapewne bardzo wiele osób zastanawiało się czy kabaret można uznać za sztukę. Otóż odpowiedź brzmi… tak – jak najbardziej. O kabarecie pierwszy raz usłyszano we Francji, a dokładniej rodzimym jego miastem jest Paryż. Był to dziewiętnasty wiek. Drugim ośrodkiem były Niemcy. Kabaret szybko się rozprzestrzeniał będąc w krótkim czasie znany już na całym świecie. Do polski przywędrował w 19...

Coś o operze
Opera jest wyjątkową dziedziną sztuki. Dlatego też nazwa „Opera” została wzięta z języka włoskiego i oznacza „dzieło”. Jak łatwo można się domyślić opera powstała we Włoszech, wczesne początki miała we Florencji, w epoce baroku. Opera posiada bardzo wiele wewnętrznych podziałów, dla przykładu: opera balladowa, opera semiseria (tak zwana opera pół poważna), opera komiczna cz...

Samuel Beckett
Samuel Beckett urodził się w 1906 roku w Dublinie. Beckett był osobą staranie wykształconą m.in. studiował romanistykę w Trinity College w Dublinie. Kolejno wyjechał do Paryża gdzie w Ecole Normale Superieure nauczał jako lektor języka angielskiego. Następnie powrócił do Dublina i w swojej dawnej szkole teraz już jako nauczyciel wykładał romanistykę. Samuel Beckett pisywał powieści i dramaty. Do ...

Rozwój muzyki
Wraz z nowymi dźwiękami ludzie zaczęli poszukiwać nowe instrumenty, które mogły być o wiele lepsze i dawać więcej dźwięków do wszelkiego rodzaju okoliczności religijnych czy nawet w życiu codziennym. Muzyka stała się codziennością dla arystokratów, była tak ważna, że człowiek nie może obecnie bez niej żyć. Powoli rozwijały się proste instrumenty i zaczęły dochodzić do nich nowe elementy, które da...

Polscy aktorzy
Aktorstwo w Polsce to profesja powszechnie szanowana i bardzo ciekawa. Praktycznie osiemdziesiąt procent młodych kobiet deklaruje, że bardzo chętnie zagrałaby nawet bez jakiegokolwiek honorarium w filmie czy też serialu. Niestety większości osób aktorzy kojarzą się przede wszystkim z filmem, kinem czy też telewizją, lub kolorowymi pismami. Niewiele jednak osób wie, że Polscy aktorzy teatralni, któ...