Literatura w starożytności

Inne strony warte obejrzenia: Mariusz Pujszo

Literatura w starożytnościLiteratura w starożytności przejawiała się szczególnie w kulturze greckiej. To w tej epoce filozof Arystoteles dokonał najważniejszego podziału sztuki, który obowiązuje do dziś. Podzielił literaturę na lirykę, dramat oraz epikę. Ponadto, w starożytności można wyróżnić sporą ilość filozofów, którzy w dorobek literatury wnieśli znakomite dzieła. Niejaki Ajschylos – najwybitniejszy tragik, zaraz obok Sofoklesa – wprowadził najważniejsze zmiany w tragedii greckiej. Dzięki niemu pieśni nabrały charakter chóru, podczas przedstawienia najważniejsza stała się akcja oraz wprowadzony został drugi aktor na scenę. Ponadto Ajschylos jest autorem 90 tragedii, z których niestety tylko 7 zachowało się w całości. Kolejnym tragikiem greckim, który przyczynił się do rozwoju tej sztuki jest Sofokles. Wprowadził on kolejny zmiany w tragedii. To on jako pierwszy wprowadził na scenę dekorację, dodał kolejnego aktora na scenie, ponadto zmniejszył rolę chóru i rozbudował dialogi. Co więcej, dzięki niemu pojawiły się kobiece role. Jest on autorem 120 utworów, z których tylko niewiele się zachowało w całości. Homer – grecki poeta, który nie jest osobą do końca zidentyfikowaną, ponieważ ludzie mówili na niego „ślepiec” lub po prostu „poeta”. Jest on najwybitniejszym artystą w starożytności. Do jego najważniejszych dzieł zalicza się „Iliadę” oraz „Odyseję” – dwa eposy, których znajomość stała się podstawą w wychowywaniu Greków. Co więcej, europejska epika kształtowała się właśnie pod wpływem dzieł Homera.

Warto również przeczytać:

Sztuka analityczna
Sztuka analityczna jest jednym z kierunków w malarstwie. Była ona rozwijana w awangardowej sztuce rosyjskiej w dwudziestym wieku. Nazwa ta została wprowadzona w latach dwudziestych przez malarza rosyjskiego Pawła Fiłonowa, a także przez jego uczniów. On i jego uczniowie w roku 1925 założyli w Leningradzie grupę, która została nazwana „Mistrzowie sztuki analitycznej”. Oficjalnie grupa t...

Czy opera jest trudna?
Niestety wśród wielu ludzi wciąz panuje takie przekonanie. Czy jest ono właściwe? Czy mając takie podejście jesteśmy w stanie naprawde osiągnąć coś więcej? Wątpie szczerze. Niestety zwykle tak jest że operowe dzieła nie są w stanie zawrócić nam i pomóc jeśli chodzi o odzwierciedlanie wszystkich zamiarów w naturze co jest tak naprawdę bardzo wielkim błędem. Nie wszyscy zrozumieją sztukę, jaką jest ...

Fantastyka jako lektura
Wielu z nas pamięta naukę języka polskiego w szkole średniej czy też w szkole podstawowej. Najgorszą męczarnią niewątpliwie było przede wszystkim czytanie lektur, które to tak bardzo każdego z nas deprawowało. Oczywiście trzeba się z tym pogodzić, że niektóre lektury przeczytać trzeba, pomimo tego, że całkowicie nam one nie odpowiadają, jednak pamiętajmy o tym, że wiele z tych lektur, które obowią...

Teatrologia
Teatrologia to nauka, która zajmuje się badaniem i poszerzaniem wiedzy o teatrze szeroko pojętym. Kierunek ten jest możliwy do studiowania w Polsce w szkołach filmowych lub teatralnych i na niektórych uczelniach, które pozwalają go skończyć jako kierunek studiów podyplomowych po ukończeniu filologii polskiej. Głównymi zadaniami teatrologa jest obserwowanie teatru, jego obiektywna ocena oraz analiz...

Taniec współczesny
Taniec współczesny wzoruje się na idei tańca, jakim jest balet. Jednak taniec współczesny porzucił sztywne kroki baletu, a zamiast tego stawia na ukazaniu emocji tancerza, który za zadanie ma przekazać odbiorcom pewną historię, którą zawiera dany taniec. W nowoczesnym tańcu porzucone są wszelkie reguły, a zatem jest to luźny taniec. Tancerze mają więc możliwość wykonywania dowolnych ruchów. Podcza...