Muzyka klasyczna i orkiestrowa

Inne strony warte obejrzenia:

Muzyka klasyczna i orkiestrowaKorzenie muzyki klasycznej i orkiestrowej sięgają średniowiecznych klasztorów, gdzie mnisi wykonywali śpiewy zwane cantus planus, odbijające się echem od kamiennych ścian. Z początkiem XII wieku śpiewacy zaczęli dodawać do melodii trzeci głos. Była to już polifonia czyli wielogłosowość. W Reims we Francji, Machault dołączył do polifonii rytm. Utwory polifoniczne były większości wokalne, przeznaczone do wykonania przez śpiewaków, a kompozytorzy tacy jak Palestrina czy Monteverdi tworzyli wspaniałe msze wokalne, na użytek kościoła i madrygały, dla rozrywki władców i dam. W XVI wieku zaczęto tworzyć muzykę polifoniczną przeznaczoną do wykonywania na instrumentach takich jak viole, rodzaj instrumentu smyczkowego, i lutnie. W większości były to nowe popularne tańce – pavana, galliarde. W miarę rozwoju sztuki wykonawczej kompozytorzy tworzyli pełne ekspresji dzieła na głosy solo i chór, co brzmiało rzeczywiście fantastycznie. Dzisiejsze chóry przypominają w dużej części przeszłościowe wykonania muzyczne. Muzyka klasyczna i orkiestralna jest z pewnością jednym z popularniejszych gatunków muzycznych nazywanych sztuką. Warto wiedzieć co się dzieje i kiedy, a wtedy wszystko będzie dobrze. Nie każdy bowiem może się odwołać i spróbować stworzyć coś odpowiedniego wtedy tylko kiedy nie ma do zrobienia niczego lepszego niż muzyka. Kompozytorzy to ludzie z talentem, ale nie trzeba wcale wielkiego talentu żeby tworzyć coś w domu. Liczy się miłość do muzyki.

Warto również przeczytać:

Hiperrealizm
Hiperrealizm, często także nazywany superrealizmem lub fotorealizmem, jest kierunkiem w malarstwie XX wieku, który rozwinął się w celu przedstawienia rzeczywistości z jak najdokładniejsza precyzją. Terminem hiperrealizmu po raz pierwszy użył Daniel Abadie, który użył go w odniesieniu do amerykańskich malarzy, którzy przenosili fotografie na płótna. Hiperrealizm jako nurt, narodził się w 1965 roku ...

Nurt dworski
Obecny był w poezji polskiego baroku. Pozostawał pod przemożnym wpływem obcych terenów i mód literackich. Tworzyli w jego obrębie poeci wykształceni, znający reguły poetyki, władający językami obcymi, a więc mogący czytywać najnowsze dzieła zachodnich twórców w oryginale. W obrębie nurtu dworskiego działali często dyplomaci, traktujący poezję jako zajęcie uboczne – tak było w przypadku Jana ...

Przyszłość polskiego filmu
Kiedy człowiek zza granicy patrzy na taki film jak Pianista, w reżyserii Romana Polańskiego, to tak naprawdę jedyne co może sobie pomyśleć, to, to, że polski film jest czymś wspaniałym. Mówi polski, ponieważ kojarzy Polańskiego, już mniej ważne, że praktycznie żaden Polak w tym filmie udziału nie brał, że niewielu było w nim polskich środków czy też pieniędzy. Kiedy jednak zapytamy kogoś o polski ...

In flames
In flam es jest zespołem wykonującym melodic death metal. Zespół pochodzi ze Szwecji, a dokładniej z Göteborgu. Został założony w 1990 roku przez jego gitarzystę oraz lidera zespołu Jespera Strömblada i jest on obecnie jedynym członkiem zespołu, który istnieje w nim od samego początku. In Flames jest zespołem, który wraz z Dark Tranquillity i At The Gates prezentują styl, który nazywany jest jako ...

Student
Student to już profesjonalny pisarz! Mimo, że od ucznia szkoły średniej czasem dzieli go tylko rok, to jest to czas który ma duże znaczenie dla jakości tekstów. Dlaczego wyrażam taką opinię? Bo miałam okazję czytać wiele tekstów pisarzy ze szkół średnich i pisarzy studentów. Niestety mimo tego, że studenci prezentują znacznie lepsze pisarstwo dostają równie niskie, jak nie niższe wynagrodzenie. Cz...