Ogólna charakterystyka literatury

Inne strony warte obejrzenia:

Ogólna charakterystyka literaturyLiteraturą nazwać można wszystkie twory słowne, które posiadają sens. Literaturą są także wszystkie artystyczne dzieła – nazywane inaczej literaturą piękną oraz teksty użytkowe – nazywana literaturą stosowaną. Literatura nie musi był tylko dziełem pisanym – może być także zawarta w ustnej formie, na przykład legendy, opowiadania, baśnie. Jeśli chodzi o literaturę piękną, obecnie panuje jej podział na trzy gatunki. Podział ten powstał już w starożytności i dokonał tego Arystoteles w dziele „Poetyka”. Według niego literatura piękna podzielona została na epikę ( zawiera się w niej poezja oraz proza), lirykę oraz dramat. Z kolei do epiki zalicza się takie gatunki jak bajkę, baśń, legendę, nowelę, powieść oraz opowiadanie. Natomiast do gatunków lirycznych zaliczyć można przede wszystkim tren, elegię, fraszkę, sonet, pieśń, odę, hymn oraz satyrę. Gatunek dramatyczny zawiera w sobie takie gatunki jak : dramat właściwy, komedia oraz tragedia. Oprócz tego podziału literatury również obowiązuje inny podział. Podział ten dokonuje się ze względu na epoki – na przykład średniowiecze, romantyzm, renesans – oraz style literackie. Niestety, podział literatury ze względu na style literackie nie jest zbyt dokładny jeśli chodzi o literaturę niezachodnią. Ponadto literatura na przestrzeni wieków ulegała modyfikacjom oraz ewolucjom. Nie można jednak powiedzieć, iż kanony, które obowiązywały w dawnych czasach obecnie nie są praktykowane. Co więcej, każdy utwór literacki jest oryginalny i w zależności od autora, wyróżnia się innymi cechami.

Warto również przeczytać:

Non profit
Myślicie, że oferta non profit pisania na rynku już się nie pojawia? To jesteście w błędzie. Są osoby, które proponują pisanie bez wynagrodzenia- choć mówią że to tylko na początku. Najbardziej chyba śmieszą takie oferty kiedy pojawiają się na forum, gdzie zwyczajowo szuka się odpłatnych zleceń. Szanse więc na znalezienie takiego dobrodusznego pisarza są minimalne. Większość pisarzy wymaga zapłaty...

Ferdinand Victor Eugene Delacroix
Narodzony pod koniec osiemnastego wieku wyznaczał z pewnością nowe trendy w sztuce. Był chyba urodzony po prostu po to, by móc tworzyć i zmienić oblicze ówczesnego świata malarstwa, ale kto mógł o tym wiedzieć, w czasie, gdy ten był małym dzieckiem. Syn dyplomaty i rzemieślniczki był na pewno bardzo młodym talentem i co najważniejsze - miał możliwości rozwoju, co niestety nie można zapewnić każdem...

Opera rockowa
Opery są jedną z wielu form sztuki. W obecnych czasach przeżywa ona pełne odrodzenie. Ludzie zaczynają odkrywać piękno w sztukach operowych i pragną się w nich zagłębiać. Ponadto, przedstawienia tego typu przechodzą ciągłe przemiany. W obecnych czasach wiele oper przybrało groteskowy, zabawny charakter. Dzięki temu trafia ona do coraz szerszego grona widzów. Jedną z ciekawych odmian opery, która...

In flames
In flam es jest zespołem wykonującym melodic death metal. Zespół pochodzi ze Szwecji, a dokładniej z Göteborgu. Został założony w 1990 roku przez jego gitarzystę oraz lidera zespołu Jespera Strömblada i jest on obecnie jedynym członkiem zespołu, który istnieje w nim od samego początku. In Flames jest zespołem, który wraz z Dark Tranquillity i At The Gates prezentują styl, który nazywany jest jako ...

Wolnomularstwo
Inaczej zwane jest również masonerią lub sztuką królewska. Był to, a być może nadal jest, międzynarodowy ruch etyczny, który posiadał własne struktury organizacyjne. Jego zasady i zbiór postaw jest przedstawiany za pośrednictwem symboli i liturgii. Wolnomularstwo wszystkim swoim członkom pozostawia swobodę interpretacji. Traktuje siebie i lożę jako miejsce gdzie wszyscy ludzie bez względu od zaj...