Socjologia teatru

Inne strony warte obejrzenia:

Socjologia teatruW latach trzydziestych XX wieku rozwinęła się dziedzina nauki humanistycznej, która nazywa się socjologia teatru. Zadaniem socjologii teatru jest wpływ teatru na społeczeństwo, a także analiza teatru jako grupy społecznej. Pierwsze badania w zakresie socjologii teatru rozpoczęły się w Niemczech i Francji, jednak obecnie jest to dziedzina, która jest bardzo rozwinięta na całym Zachodzie. Socjologia bada historię teatru, współczesny teatr oraz psychologię dzieła, poszukując związek teatru ze społeczeństwem. Socjologia teatru zajmuje się: funkcją społeczną aktora (stosunek aktora do społeczeństwa), kobietą w teatrze (jej miejsce i rola w teatrze), rekrutacją aktorów (badania przedstawiają dlaczego jedni zostają aktorami, a inni nie), ogólnie o dramacie (jak jest odbierany utwór w porównaniu z tekstem pisanym oraz dlaczego każdy spektakl jest inny i inaczej odbierany przez widza), ogólny wpływ teatru na publiczność podczas występu oraz socjologia wychowania. W socjologii teatru nie ma żadnego znaczenia wartość artystyczna, badane są zależności pomiędzy wychowywaniem poprzez teatr, organizacją (osoby tworzące teatr) oraz interpretowanie sztuki. Głównym źródłem badań socjologii teatru są felietony, recenzje i inne dokumenty, które obrazują teatr. Socjologia teatru jest ciekawą dziedziną nauk humanistycznych i pozwala na przeprowadzenie ciekawych badań na tle oddziaływania teatru na społeczeństwo i poszczególne jednostki społeczeństwa.

Warto również przeczytać:

Albert Camus
Albert Camus urodził się w 1913 roku w mieście Mondovi w Algierii. Ojciec Camusa poległ w bitwie pod Marną kiedy pisarz miał zaledwie rok. W Algierii Camus ukończył szkołę i podjął pracę dziennikarza. Podczas drugiej wojny światowej Camus znalazł się we Francji gdzie działał w ruch oporu. Założył grupę i piso „Combat”. W roku 1957 Albert Camus otrzymał Nagrodę Nobla. Do jego najważniej...

Święta Anna Samotrzeć
Święta Anna Samotrzecia jest jednym z wybitniejszych dzieł wykonanych przez jednego z najbardziej znanych i cenionych ludzi epoki renesansu, nazywanego także mistrzem – Leonarda Da Vinci. Dzieło datuje się na lata 1506-1513. Dzieło zostało namalowane techniką olejną. Podkładem do dzieła jest deska. Dzieło ma wymiary 168cm x 112cm. Powszechnie wiadomo, że wiele dzieł było zamawianych u Leonar...

Średniowiecze - malarstwo
Średniowiecze to okres rozwoju malarstwa przede wszystkim na desce. Tworzono przede wszystkim przy użyciu farb temperowych, później również farbą olejną. Powszechna była tematyka religijna. Malarstwo było w całości religijne. Chrześcijanie w przeciwieństwie do Greków czy Rzymian wstydzili się nagości, uważali ją za coś niestosownego. Powodowało to, że przez prawie tysiąc lat Syn Boży, jego uczniow...

Sztuka analityczna
Sztuka analityczna jest jednym z kierunków w malarstwie. Była ona rozwijana w awangardowej sztuce rosyjskiej w dwudziestym wieku. Nazwa ta została wprowadzona w latach dwudziestych przez malarza rosyjskiego Pawła Fiłonowa, a także przez jego uczniów. On i jego uczniowie w roku 1925 założyli w Leningradzie grupę, która została nazwana „Mistrzowie sztuki analitycznej”. Oficjalnie grupa t...

Literatura w romantyzmie
Romantyzm jest jedną z epok, która ma szczególne znaczenie w literaturze. W tym okresie ukształtowały się nowe normy oraz poglądy na świat. W tym okresie literatura przede wszystkim stawiała na indywidualność jednostek, która występowała w imieniu szerszej grupy. Bardzo często poeci kreowali siebie na wieszczy, proroków oraz geniuszy. W romantyzmie powstał typ bohatera romantycznego. Ten rodzaj c...