Stanisław Ignacy Witkiewicz

Inne strony warte obejrzenia: tablice ogłoszeniowe Mariusz Pujszo

Stanisław Ignacy WitkiewiczJednym z wybitnych artystów w dwudziestoleciu międzywojennym jest Stanisław Ignacy Witkiewicz, nazywany również Witkacym. Jedzie działalność artystyczna jest bardzo szeroka, ponieważ zajmował się on pisaniem sztuk, wierszy, prozy, a ponadto był malarzem. Pomimo, iż obecnie jest cenionym twórcą awangardy, w czasach, gdy żył był mało znanym artystą. Stanisław Witkiewicz urodził się w Warszawie 24 lutego w 1885 roku. W stolicy Polski spędził swoje początkowe lata życia, jednak ze względu na chorobę ojca przeniósł się do Zakopanego. Tam początkową edukację otrzymywał od swojego ojca. Następnie wbrew woli ojca rozpoczął studia na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Po studiach Witkacy odbył wiele podróży – między innymi do Nowej Gwinei, Australii, Anglii. Witkacy miał brać udział w tej podróży jako fotograf oraz w tym czasie mógł zająć się działalnością artystyczną. W tym samym czasie samobójstwo popełniła jego narzeczona, za co wielu ludzi obwinia samego artystę. Podczas pobyty w Rosji, Witkacy rozpoczął malować portrety. Następnie rozpoczął się okres intensywnej pracy Witkacego – od 1818 roku rozpoczął tworzyć sztukę. Wówczas Witkacy wystawił wiele swoich dzieł w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. W roku 1923 Stanisław Witkiewicz ożenił się z Jadwigą Unrug. Niestety było nieszczęśliwe małżeństwo i przyczyniło się do wielkiego cierpienia artysty. Małżonkowie przez większość czasu żyli osobno i jak sami przyznają, nie było pomiędzy nimi miłości. Życie Stanisława Witkiewicza zakończyło się tragicznie. 18 września 1939 roku popełnił samobójstwo chcąc pokazać, iż jego teorie były słuszne. Miały one związek z wtargnięciem wojsk na ziemie polskie.

Warto również przeczytać:

Średniowiecze
Okres trwający od 476 aż do około 1450 roku. Należy zaznaczać „Około” ponieważ historycy do dzisiaj się spierają co było punktem kulminacyjnym tej epoki. Wynalezienie druku przez niemieckiego naukowca, odkrycie Ameryki przez Kolumba w 1492 roku, a może zdobycie Konstantynopola przez wojska tureckie w 1453 roku? Średniowiecze nie bez powodu często nazywane są „wiekami ciemnymi.&...

Soul
Soul jest jednym z popularnych gatunków muzyki rozrywkowej w obecnych czasach. Wywodzi się on bluesa, którego na początku był częścią. Nazwa soul wywodzi się od angielskiego słowa i oznacza „duszę”. Na początku był on muzyką amerykańskich Murzynów, jednak bardzo szybko zyskał popularność u ludzi z innych krajów. Pomimo, iż styl ten nie często ukazuje się w mass mediach, do dziś jest ży...

Początki
Zalążki sztuki sięgają już setek tysięcy lat. Kiedy to nasi prymitywni przodkowie używając prostych narzędzi, wyrażali swoje uczucie ryjąc w skałach. Jest to dowód na to, że nawet najbardziej prymitywne jednostki odczuwają potrzebę wyrażania swoich emocji, przedstawiania swoich przemyśleń. Wciągu wieków malarstwo rozwijało się prężnie. Już w Starożytności istniały specjalne szkoły, które zajmowa...

Prymitywizm
Prymitywizm jest również nazywany sztuką naiwną. Są to obrazy, rzeźby bądź obiekty rzemiosła artystycznego, które zostały stworzone przez amatorów, bądź przez ludzi niepełnosprawnych umysłowo bądź z chorobami psychicznymi. Do takich dzieł również zalicza się te, które specjalnie zostały scharakteryzowane na prymitywne. Popularność takiej sztuki pojawiła się pod koniec dziewiętnastego roku we Franc...

Le théâtre
W starożytnej Grecji wystawiano sztuki już 2500 lat temu. Wczesne dramaty miały często charakter religijny i grano je w świątyniach. Średniowieczne misteria opowiadały w barwny i udramatyzowany sposób historie biblijne. W Anglii i Hiszpanii pierwsze prawdziwe teatry wzniesiono w czasach Williama Szekspira, autora tak słynnych sztuk jak „Hamlet” czy „Romeo i Julia”. Teatry t...