Taszyzm

Inne strony warte obejrzenia: litery mosiężne www.klamex.pl/produkty_rodzaje/45.html

TaszyzmTaszyzm jest jednym z kierunków w malarstwie, a ściślej mówiąc – w malarstwie współczesnym. Kierunek ten powstał w Europie niedługo po wybuchu drugiej wojny światowej. Taszyzm zalicza się obecnie do nurtu abstrakcjonizmu niegeometrycznego, co więcej jest on doskonałym odpowiednikiem dla abstrakcyjnego ekspresjonizmu, który rozwija się w przede wszystkim Stanach Zjednoczonych. Sama nazwa tego kierunku wywodzi się od francuskiego słowa „la tache” co w tłumaczeniu oznacza „plamę”. Termin ten po raz pierwszy został użyty przez krytyka francuskiego, niejakiego Felixa Feneona w roku 1889, aby móc określić jedną z technik impresjonistów. Następnie krytyk Maurice Denis wykorzystał ten termin aby określić jedna z dzieł fowistów. Było to w roku w 1909. Natomiast Pierre Geugeun w roku 1951 nadał taszyzmowi znaczenie obowiązujące do dziś. Można rzec, iż taszyzm jest synonimem do informelu, ponieważ jest do niego bardzo podobny. Jedyną cechą różniącą te dwa gatunku jest dripping. Niektórzy przedstawiciele taszyzmu „atakowali” swoje dzieła – oznacza to, iż ich praca nad malowidłem była bardzo gwałtowna, aby pozbawić płótno wszelkich barwnych śladów. Twórcy taszyzmu uważali, iż artysta powinien w pełni poddać się instynktowi oraz natchnieniu podczas wykonywania malowideł i powinien pozbyć się wszelkich ograniczeń oraz nie używać rozumu. Malarze, którzy wykorzystywali technikę taszyzmu sami określali kiedy dzieło można uznać za skończone. Obecnie uważa się, iż jest wiele odmian taszyzmu – jest ich tak wiele, jak wielu było malarzy posługujących się tą techniką, bowiem każdy przedstawiał ją na swój sposób, według własnego instynktu.

Warto również przeczytać:

Czym jest teatr
Tak naprawdę zdefiniowanie słowa teatr dla wielu może być bardzo trudno i skomplikowane. Dla przeciętnego obywatela, teatr to albo budynek, albo scena na której rozgrywane są różnego rodzaju sztuki teatralne, które pozwalają na obejrzenie pewnego przedstawienia. Jednak sam teatr to pojęcie znacznie głębsze, pod tym słowem nie kryje się tylko budynek, w środku którego istnieje scena, oraz widownia....

Dramat romantyczny
Obecnie można wyróżnić kilka rodzajów dramatów, które się wykształciły na przestrzeni lat. Do jednego z najważniejszych rodzajów dramatu zalicza się dramat romantyczny, który wykształcił się właśnie w romantyzmie. Dramaty te nawiązywały do dzieł Williama Szekspira oraz innych autorów tworzących w tamtych czasach. Do największych przedstawicieli tego dramatu zalicza się w Polsce Juliusza Słowackieg...

Taniec śmierci
Taniec śmierci inaczej nazywany „danse macabre” odgrywał poważną rolę w kulturach pogańskich, w średniowieczu, a także we wczesnym baroku. Był to taniec, który miał charakter kulturowy i był swojego rodzaju obrzędem. W kulturze pogańskiej taniec śmierci był wykonywany podczas pogrzebowych uroczystości, ale także był związany z kultem odrodzenia oraz płodności. W tych czasach taniec t...

Początki
Zalążki sztuki sięgają już setek tysięcy lat. Kiedy to nasi prymitywni przodkowie używając prostych narzędzi, wyrażali swoje uczucie ryjąc w skałach. Jest to dowód na to, że nawet najbardziej prymitywne jednostki odczuwają potrzebę wyrażania swoich emocji, przedstawiania swoich przemyśleń. Wciągu wieków malarstwo rozwijało się prężnie. Już w Starożytności istniały specjalne szkoły, które zajmowa...

Fantastyka w Polsce
Polska jest krajem, który niestety dopiero po roku 1989 otworzył się na to, co na Zachodzie Europy było już praktycznie czymś normalnym. Nic więc dziwnego, że coś takiego jak fantastyka dotarło do nas dopiero po tym roku. Jedynie wcześniejsze książki fantastyczne, które były przeznaczone dla szarego obywatela opierały się na bajkach i baśniach. Co więcej, nawet niektóre dzieła naszego wielkiego ro...