Teatrologia

Inne strony warte obejrzenia: sms kredyt do 7000 zł na blog.pozyczkabez.pl

TeatrologiaTeatrologia to nauka, która zajmuje się badaniem i poszerzaniem wiedzy o teatrze szeroko pojętym. Kierunek ten jest możliwy do studiowania w Polsce w szkołach filmowych lub teatralnych i na niektórych uczelniach, które pozwalają go skończyć jako kierunek studiów podyplomowych po ukończeniu filologii polskiej. Głównymi zadaniami teatrologa jest obserwowanie teatru, jego obiektywna ocena oraz analiza tekstu i dzieła dramatu pod różnymi kontekstami (przykładowo może to być kontekst historii sztuki). Pierwszym dziełem jakie można zaliczyć do teatrologii jest „Dzieje Teatru Narodowego” autorstwa Wojciecha Bogusławskiego, sama teatrologia rozwija się dynamicznie w naszym kraju od czasu Stanisława Wyspiańskiego. Za jednego z najwybitniejszych teatrologów jest uznawany Karol Estreicher, jednak wśród innych sławnych teatrologów należy wymienić takich ludzi jak: Zbigniewa Raszewskiego, Stanisława Marczak-Oborskiego, Jerzego Grotowskiego, Juliana Lewańskiego, Stefana Skwarczyńskiego, Jana Błońskiego i Janusza Deglera. Teatrologia jest nauką humanistyczną, która bada teatr. Jej wkład w rozwój teatru jest nieoceniony, ponieważ dzięki tej nauce, można uzyskać sporą wiedzą o rozwoju teatru na przestrzeni wieków i jak był postrzegany teatr oraz do czego mógł służyć w danym czasie. Jest to bardzo przydatna wiedza również dla historyków, którzy dzięki teatrologii, mogą odtworzyć historie wielu teatrów istniejących w Polsce i na świecie.

Warto również przeczytać:

Ballada
Balladą jest opowieść wierszowana, która bardzo często zawiera w sobie kilka gatunków literatury, a nawet wszystkie, czyli : dramat, lirykę oraz epikę. Jeśli chodzi o tematykę ballad, dotyczą one przede wszystkim niezwykłych, magicznych oraz bardzo ważnych wydarzeń. Co więcej, ballada jest jednym z gatunków synkretycznych. Ballada swoje początki ma we Włoszech, co może określać sama nazwa „b...

Literatura w średniowieczu
W średniowieczu, na początku literaturą były opowieści o bohaterach oraz różne legendy, które pochodziły z ludowych pieśni. Opowieści o rycerzach przekształciły się w rycerskie eposy, które idealizowały rycerzy, jako bohaterów walczących z ponadnaturalnymi zjawiskami. Te postacie zawsze charakteryzowała odwaga, męstwo, hart ducha oraz patriotyzm. Pierwszym ważnym dziełem w średniowieczu jest R...

Student
Student to już profesjonalny pisarz! Mimo, że od ucznia szkoły średniej czasem dzieli go tylko rok, to jest to czas który ma duże znaczenie dla jakości tekstów. Dlaczego wyrażam taką opinię? Bo miałam okazję czytać wiele tekstów pisarzy ze szkół średnich i pisarzy studentów. Niestety mimo tego, że studenci prezentują znacznie lepsze pisarstwo dostają równie niskie, jak nie niższe wynagrodzenie. Cz...

O sztuce w pigułce
Sztuka jest pojęciem szeroko rozumianym dlatego nie ma jakiejś szczególnej i jednolitej definicji dla tego określenia. Twórcami „sztuk” są artyści. Niejednokrotnie kontrowersyjni w swoich poglądach, lecz przeważnie zawsze oryginalni i niepowtarzalni w dziełach. Dla każdego sztuka jest pojęciem abstrakcyjnym i każdy co innego uważa za „sztukę”. Innymi słowy to co dla jednego...

Wolter
Francis-Marie Arouet, znany lepiej pod pseudonimem Wolter (Voltaire), był czołową postacią francuskiego oświecenia. Poeta, dramatopisarz, publicysta, prozaik, historyk i filozof, Wolter był apostołem wolnomyślicielskiego liberalizmu. Wolter urodził się w 1694 r. w Paryżu. Pochodził z klasy średniej, ojciec jego był notariuszem. W młodości Wolter uczęszczał do kolegium jezuickiego Louis-le-Grand w ...