Dwudziestolecie międzywojenne

Inne strony warte obejrzenia: produkcja filmowa Poznań zespół muzyczny na wesele zielona góra www.zespolbroker.pl

Dwudziestolecie międzywojenneDwudziestolecie międzywojenne jest jednym z okresów w literaturze Polskiej. Za jego początek uważa się rok 1918, gdy Rzeczpospolita Polska odzyskała niepodległość. Natomiast za jego koniec uważa się rozpoczęcie drugiej wojny światowej, czyli rok 1939. W dwudziestoleciu międzywojennym powstało kilka ugrupować poetów, którzy wyraźnie zaczęli przyczyniać się do zmian form tego gatunku sztuki. Do najważniejszej grupy w tym okresie zalicza się Skamandrytów. W jej skład wchodzili : Antoni Słonimski, Jan Lechoń, Julian Tuwim, Jarosław Iwaszkiewicz oraz Kazimierz Wierzyński. Każdy tych poetów charakteryzował się oryginalnością oraz indywidualnością. Ich dzieła początkowo były zamieszczane w czasopiśmie studenckim, a następnie w miesięczniku o tytule „Skamander”. Kolejnym kręgiem artystów w tym okresie byli futuryści. Głosili oni nowoczesne poglądy na sztukę i namawiali innych artystów do porzucenia tradycji. Chcieli, aby poezja wywoływała skandale, była prowokacyjna oraz oryginalna. Ekspresjoniści – była to grupa poetów, która swoje dzieła zamieszczała w czasopiśmie „Zdrój”. W jej skład wchodził przede wszystkim Stanisław Przybyszewski oraz mniej znani dziś artyści. Natomiast Awangarda krakowska, w której skład wchodził między innymi Tadeusz Peiper czy Julian Przyboś, zakładała, iż w poezji powinno znajdować jak największa ilość metaforyki oraz składni. Ostatnia grupa artystów w dwudziestoleciu międzywojennym – Czartak – która została założona w 1922 roku zakładała, iż sztuka powinna wrócić do korzeni kultury, natury oraz do regionalizmu. Najważniejszym przedstawicielem tej grupy je Emil Zegadłowicz.

Warto również przeczytać:

Polskie tańce
W Polsce istnieje kilka narodowych tańców, które mają związaną ze sobą historię. Niektóre z nich są już mało żywe, jednak w niektórych miejscach w Polsce są one nadal wykonywane i zaliczane do tańców ludowych. Do takich tańców zalicza się mazurka, kujawiaka, krakowiaka, oberka, a także poloneza. Pierwszy z wymienionych tańców – mazurek – jest tańcem żywym, który ma metrum trzy na czte...

Pierwsze wynagrodzenie
Pierwsze wynagrodzenie pisarza- piszącego w Sieci nie jest imponujące. Trzeba mieć jednak świadomość, że wszystko się zmieni, jeśli będziemy pracować w tym zawodzie. Pamiętajmy, że im grubsze nasze portfolio tym większe szanse na następne, poważniejsze zlecenie. Nie myślmy jednak, że wystarczy napisać „coś” aby zaimponować przyszłym pracodawcom. To, jak piszemy ma duże znaczenie- mówię...

Teatrologia
Teatrologia to nauka, która zajmuje się badaniem i poszerzaniem wiedzy o teatrze szeroko pojętym. Kierunek ten jest możliwy do studiowania w Polsce w szkołach filmowych lub teatralnych i na niektórych uczelniach, które pozwalają go skończyć jako kierunek studiów podyplomowych po ukończeniu filologii polskiej. Głównymi zadaniami teatrologa jest obserwowanie teatru, jego obiektywna ocena oraz analiz...

Czym jest literatura fantasy
Książki fantasy już od jakiegoś czasu cieszą się większą popularnością wśród czytelników niż tradycyjna literatura dramatyczna, czy też sensacyjna. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach jedynie biorąc pod uwagę literaturę powszechną, lepiej sprzedają się wyłącznie kryminały czy też tak zwane obyczajowe bestsellery. Jednak biorąc pod uwagę jak mało na świecie osób książki czyta regularnie i tak pisar...

Stanisław Ildefons Gałczyński
Stanisław Ildefons Gałczyński urodził się 23 stycznia w 1905 roku w Warszawie i zmarł 6 grudnia w 1953 roku w Warszawie. Był on wybitnym polskim poetą, który często posługiwał się oryginalnym pseudonimem „Karakuliambro”. Do jego największych dzieł obecnie zalicza się humoreski „teatrzyk Zielona Gęś”, w których pojawiły się liczne zabawne ilustracje bohaterów. Stanisław poc...