Kierunki artystyczne w malownictwie

Inne strony warte obejrzenia: produkcja filmowa Poznań studiokrawieckieszeri.pl/poprawki-krawieckie-warszawa/

Kierunki artystyczne w malownictwieWraz z rozwojem sztuki, w malarstwie zaczęły pojawiać się różne kierunki. Artyści starali się na swój oryginalny sposób przedstawić rzeczywistość i stać się indywidualnym artystą. Stąd też coraz częściej powstawały nowe obrazy, które cechowały się wykorzystaniem nowych technik. Szczególnie ważny i popularny stał się impresjonizm, kubizm, czy też abstrakcjonizm. Wszystkie te kierunki w malarstwie pozwalały rozwijać się artystom.

Warto również przeczytać:

Taszyzm
Taszyzm jest jednym z kierunków w malarstwie, a ściślej mówiąc – w malarstwie współczesnym. Kierunek ten powstał w Europie niedługo po wybuchu drugiej wojny światowej. Taszyzm zalicza się obecnie do nurtu abstrakcjonizmu niegeometrycznego, co więcej jest on doskonałym odpowiednikiem dla abstrakcyjnego ekspresjonizmu, który rozwija się w przede wszystkim Stanach Zjednoczonych. Sama nazwa teg...

Symbolizm
Symbolizm jest kierunkiem w malarstwie oraz w poezji, który powstał w połowie dziewiętnastego wieku we Francji oraz Belgii. Symbolizm miał być odpowiedzią na popularny wówczas naturalizm – kierunek odnoszący się do cielesności człowieka. Po raz pierwszy określenia „symbolizm” użyto we francuskim manifeście i miało to miejsce w roku 1886. Na początku odnosił się on do poezji, jed...

Prymitywizm
Prymitywizm jest również nazywany sztuką naiwną. Są to obrazy, rzeźby bądź obiekty rzemiosła artystycznego, które zostały stworzone przez amatorów, bądź przez ludzi niepełnosprawnych umysłowo bądź z chorobami psychicznymi. Do takich dzieł również zalicza się te, które specjalnie zostały scharakteryzowane na prymitywne. Popularność takiej sztuki pojawiła się pod koniec dziewiętnastego roku we Franc...

Prymitywizm, sztuka naiwna
Prymitywizm jest również nazywany sztuką naiwną. Są to obrazy, rzeźby bądź obiekty rzemiosła artystycznego, które zostały stworzone przez amatorów, bądź przez ludzi niepełnosprawnych umysłowo bądź z chorobami psychicznymi. Do takich dzieł również zalicza się te, które specjalnie zostały scharakteryzowane na prymitywne. Popularność takiej sztuki pojawiła się pod koniec dziewiętnastego roku we Franc...

Pastele
Malowanie za pomocą pasteli jest jedną z wielu technik malarskich, a ściślej mówiąc jest to jeden ze środków rysunkowych. Pastele występują w postaci sztyftu kolorowego, kredki bądź ołówka, które służą do nakładania niewielkich pigmentów na podłoże. Pastele otrzymuje się poprzez zmieszania kolorowych pigmentów, kredy oraz spoiwa, którym jest guma. Taka mieszanina jest formowana w odpowiedni kształ...