Literatura

Inne strony warte obejrzenia: tinta dla plastykow

LiteraturaLiteratura jest bardzo ważnym elementem sztuki. Obecna jest od dawnych czasów, początkowo w formie ustnej, dopiero później przekształciła się w formę pisaną. Obecnie literatura cieszy się dużą popularnością. Ludzie uwielbiają czytać książki, których tematyk jest bardzo wiele. Literatura na przestrzeni wieków ulegała ciągłym zmianom i udoskonaleniom.

Warto również przeczytać:

Poezja w baroku
Poezja jest jednym z gatunków sztuki pięknej. Była ona obecna również w baroku i w tej epoce posiadała silną pozycję. Związana z nią była teoria arystotelesowska, która głosiła, iż każdy człowiek posiada w sobie zdolność do tworzenia sztuki, w tym również poezji. Zatem w baroku istniało przekonanie, iż każdy człowiek posiada w swojej naturze zdolność do tworzenia. W baroku powstało również przek...

Literatura w pozytywizmie
Pozytywizm jest szczególną epoką, która wniosła wyraźne zmiany w literaturze. Dzięki pojawieniu się nowych ideologii, zaczęły zmieniać się poglądy ludzi, a także sama sztuka. Ludzie zaczęli odrzucać mesjanizm, gdy powstanie okazało się klęską. Ludzie zaczęli działać w konspiracji, chcieli zwiększyć siłę Polski zarówno od strony gospodarczej, jak i ekonomicznej. Zadaniem artystów było wlewanie w Po...

Literatura w średniowieczu
W średniowieczu, na początku literaturą były opowieści o bohaterach oraz różne legendy, które pochodziły z ludowych pieśni. Opowieści o rycerzach przekształciły się w rycerskie eposy, które idealizowały rycerzy, jako bohaterów walczących z ponadnaturalnymi zjawiskami. Te postacie zawsze charakteryzowała odwaga, męstwo, hart ducha oraz patriotyzm. Pierwszym ważnym dziełem w średniowieczu jest R...

Literatura w starożytności
Literatura w starożytności przejawiała się szczególnie w kulturze greckiej. To w tej epoce filozof Arystoteles dokonał najważniejszego podziału sztuki, który obowiązuje do dziś. Podzielił literaturę na lirykę, dramat oraz epikę. Ponadto, w starożytności można wyróżnić sporą ilość filozofów, którzy w dorobek literatury wnieśli znakomite dzieła. Niejaki Ajschylos – najwybitniejszy tragik, zar...

Literatura w romantyzmie
Romantyzm jest jedną z epok, która ma szczególne znaczenie w literaturze. W tym okresie ukształtowały się nowe normy oraz poglądy na świat. W tym okresie literatura przede wszystkim stawiała na indywidualność jednostek, która występowała w imieniu szerszej grupy. Bardzo często poeci kreowali siebie na wieszczy, proroków oraz geniuszy. W romantyzmie powstał typ bohatera romantycznego. Ten rodzaj c...