Pisarze początku XX wieku.

Inne strony warte obejrzenia: www.fotografiakk.pl witryna szklana

Pisarze początku XX wieku.Twórczość pisarzy początku XX wieku kształtowała się głównie w oparciu o dzieje pierwszej i drugiej wojny światowej, okresu przed i powojennego. Ich wiersze i powieści opowiadają o obozach pracy, okopach i śmierci oraz polityce. W poniższym artykule zostały przedstawione postać najciekawszych pisarzy tego okresu należą do nich: Aleksander Sołżenicyn, Anna Achmatowa, Jerzy Andrzejewski, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Wilde Oscar, Apollinaire Guillaume, Samuel Beckett, Karen Blixen, Jorge Luis Borges, Bertolt Brecht, Michaił Bułhakow, Albert Camus, Truman Capote, Willa Cather, Agatha Christie.

Warto również przeczytać:

Aleksander Sołżenicyn
Aleksander Sołżenicyn urodzi się 11 grudnia 1918 roku w Kisłowodsk w Rosji. Podczas drugiej wojny światowej służył w wojsku i kolejno w 1945 roku został aresztowany za krytykę Stalina w prywatnym liście. W łagrach spędził osiem lat, które trwale odcisnęły się na jego późniejszej twórczości literackiej. Kiedy do władzy doszedł Nikita Chruszczow Sołżenicyn został zrehabilitowany i dostał posadę na...

Anna Achmatowa
Twórczość Anny Achmatowej tak jak i wspomnianego już Aleksandra Sołżenicyna związana jest z politycznymi wstrząsami w Rosji. Były mąż Anny został rozstrzelany przez władze jako kontrrewolucjonista a Annie wydano zakaz wydawania drukiem swoich utworów. Anna zabiegała o zwolnienie z więzienia jej syna aresztowanego w 1949 pisząc list do Stalina. Pomimo tego i tego że pisała wiernopoddańcze wiersz...

Jerzy Andrzejewski
Jerzy Andrzejewski urodził się 1909 roku w Warszawie i tam też zmarł w 1983.Andrzejewski studiował filologie polską na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie pracował jako recenzent teatralny w dzienniku „ABC”. Andrzejewski jest kolejnym pisarzem opisywanego powyżej okresu XX wieku. Jerzy Andrzejewski debiutował jeszcze przed wybuchem II wojny światowej zbiorami opowieści „Drogi ...

Stanisław Witkiewicz
Stanisław Ignacy Witkiewicz urodził się w Warszawie w 1885 roku. Był synem tak samo nazywającego się wybitnego pisarza, malarza i krytyka. Tworzył pod pseudonimem Witkacy. Nauki pobierał w domu. Nie ukończy żadnej wyższej uczelni jednak nauki pobierał od znanych mistrzów jak Józef Mehoffer. W momencie wybuch pierwszej wojny światowej wstąpił do Pawłowskiej Szkoły Wojskowej. W 1918 powrócił do ojc...

Wilde Oscar
Wilde Oscar urodziła się w Dublinie w 1854 roku. Wilde pochodził ze znakomitej rodziny. W 1874 otrzymał stypendium na Uniwersytet Oksfordzki. Oscar Wild przez dwa lata przebywał w więzieniu, gdzie trafił za homoseksualizm. Zmarł w 1900 roku w Paryżu w przytułku dla ubogich. Oskara Wilda opisuje się jako człowieka pięknego kochającego piękne rzeczy dla, którego życie jest sztuką. A jego utwory uzna...